Hợp âm: C#9b5 - C sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#9b5 - C sharp ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: C# F G B D# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

C#9b5

(C sharp ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC# F G B D#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế C#9(b5) ; C#9(-5) ; C#7/9(b5) ;Hợp âm liên quan Db9b5 ;

Hợp âm [C#9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 4 4 3] - Advanced
[9 8 9 8 8 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#9b5]

Hợp âm: C#9b5 - C sharp ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele