Hợp âm: C#9 - C sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#9 - C sharp ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: C# F G# B D# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

C#9

(C sharp ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtC# F G# B D#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế C#7(add9) ; C#7/9 ;Hợp âm liên quan Db9 ;

Hợp âm [C#9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[9 8 9 8 x x] - Intermediate
[x 4 3 4 4 4] - Advanced
[9 11 9 10 9 11] - Advanced
[9 x 9 8 6 x] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [C#9]
Other [Ukulele] finger positions of [C#9]

Hợp âm: C#9 - C sharp ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele