Hợp âm: C#7#5 - C sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#7#5 - C sharp seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C# F A B - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

C#7#5

(C sharp seventh sharp five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtC# F A BCấu trúc quãngR 3 m6 m7
Mô tảaugmented chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế C#7(+5) ; C#aug7 ; C#+7 ;Hợp âm liên quan Db7#5 ;

Hợp âm [C#7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 3 2 0 x] - Rookie
[9 x 9 10 10 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#7#5]

Hợp âm: C#7#5 - C sharp seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele