Hợp âm: C#7 - C sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#7 - C sharp dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: C# F G# B - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

C#7

(C sharp dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtC# F G# BCấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế C#dom ; C#dom7 ;Hợp âm liên quan Db7 ;

Hợp âm [C#7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 4 6 4] - Intermediate
[9 11 9 10 9 9] - Intermediate
[x x 11 13 12 13] - Advanced
[x 4 6 6 6 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#7]
Other [Ukulele] finger positions of [C#7]

Hợp âm: C#7 - C sharp dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele