Hợp âm: C#5 - C sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C#5 - C sharp power chord - Chord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics. - Các note cấu thành: C# G# - Cấu trúc quãng: R 5

C#5

(C sharp power chord)

Mức độAdvancedDanh mục
NốtC# G#Cấu trúc quãngR 5
Mô tảChord played ommiting the 3rd, usually because the use of distortion creates unwanted harmonics.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan Db5 ;

Hợp âm [C#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 x x] - Rookie
[9 11 11 x x x] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [C#5]
Other [Ukulele] finger positions of [C#5]

Hợp âm: C#5 - C sharp power chord - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele