Hợp âm: C# - C sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: C# - C sharp major - basic major triad - Các note cấu thành: C# F G# - Cấu trúc quãng: R 3 5

C#

(C sharp major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtC# F G#Cấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế C#M ;Hợp âm liên quan Db ;

Hợp âm [C#] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 4 6 6 6 4] - Intermediate
[9 11 11 10 9 9] - Intermediate
[9 8 6 6 6 x] - Advanced
[x x 11 13 14 13] - Advanced
[x 4 3 1 2 1] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [C#]
Other [Ukulele] finger positions of [C#]

Hợp âm: C# - C sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele