Hợp âm: Bsus2 - B suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bsus2 - B suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: B C# F# - Cấu trúc quãng: R 2 5

Bsus2

(B suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtB C# F#Cấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế B2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 4 4 2 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Bsus2]

Hợp âm: Bsus2 - B suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele