Hợp âm: Bmaj7 - B major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bmaj7 - B major seventh - major chord with a major 7 - Các note cấu thành: B D# F# A# - Cấu trúc quãng: R 3 5 7

Bmaj7

(B major seventh)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtB D# F# A#Cấu trúc quãngR 3 5 7
Mô tảmajor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Bmajor7 ; BM7 ; BMaj7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bmaj7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 9 8 7 6] - Advanced
[7 x 8 8 7 x] - Advanced
[x 2 1 3 0 2] - Professional
[x 2 4 3 4 2] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [Bmaj7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bmaj7]

Hợp âm: Bmaj7 - B major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele