Hợp âm: Bm7 - B minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm7 - B minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: B D F# A - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Bm7

(B minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtB D F# ACấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bmin7 ; B-7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 0 2 0 2] - Rookie
[x 2 4 2 3 2] - Intermediate
[7 x 7 7 7 x] - Advanced
[7 9 7 7 10 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm7]

Hợp âm: Bm7 - B minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele