Hợp âm: Bm(maj7) - B minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bm(maj7) - B minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: B D F# A# - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Bm(maj7)

(B minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtB D F# A#Cấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Bm(M7) ; Bmin(Maj7) ; Bm(+7) ; B-(M7) ; Bm(addM7) ; Bm(add7) ; Bmin(addM7) ; Bmin(+7) ; Bmin(add7) ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Bm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[7 9 8 7 7 7] - Intermediate
[x 2 x 3 3 2] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Bm(maj7)]

Hợp âm: Bm(maj7) - B minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele