Hợp âm: Bbsus2 - B flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbsus2 - B flat suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Bb C F - Cấu trúc quãng: R 2 5

Bbsus2

(B flat suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtBb C FCấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Bb2 ;Hợp âm liên quan A#sus2 ;

Hợp âm [Bbsus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 3 1 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bbsus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbsus2]

Hợp âm: Bbsus2 - B flat suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele