Hợp âm: Bbm7 - B flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm7 - B flat minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Bb Db F Ab - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Bbm7

(B flat minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtBb Db F AbCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bbmin7 ; Bb-7 ;Hợp âm liên quan A#m7 ;

Hợp âm [Bbm7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 2 1] - Intermediate
[6 8 6 6 9 6] - Advanced
[6 x 6 6 6 x] - Advanced
[x x 8 10 9 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm7]

Hợp âm: Bbm7 - B flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele