Hợp âm: Bbm(maj7) - B flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bbm(maj7) - B flat minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: Bb Db F A - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

Bbm(maj7)

(B flat minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtBb Db F ACấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế Bbm(M7) ; Bbmin(Maj7) ; Bbm(+7) ; Bb-(M7) ; Bbm(addM7) ; Bbm(add7) ; Bbmin(addM7) ; Bbmin(+7) ; Bbmin(add7) ;Hợp âm liên quan A#m(maj7) ;

Hợp âm [Bbm(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 2 2 1] - Intermediate
[x x 8 10 10 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bbm(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [Bbm(maj7)]

Hợp âm: Bbm(maj7) - B flat minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele