Hợp âm: Bb9b5 - B flat ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb9b5 - B flat ninth flat five - is 7b5 with added 9th - Các note cấu thành: Bb D E Ab C - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7 9

Bb9b5

(B flat ninth flat five)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtBb D E Ab CCấu trúc quãngR 3 m5 m7 9
Mô tảis 7b5 with added 9th
Ký hiệu thay thế Bb9(b5) ; Bb9(-5) ; Bb7/9(b5) ;Hợp âm liên quan A#9b5 ;

Hợp âm [Bb9b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 1 0] - Rookie
[x 1 2 1 1 2] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bb9b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb9b5]

Hợp âm: Bb9b5 - B flat ninth flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele