Hợp âm: Bb7sus2 - B flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb7sus2 - B flat dominant seventh suspended second - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: Bb C F Ab - Cấu trúc quãng: R 2 5 m7

Bb7sus2

(B flat dominant seventh suspended second)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtBb C F AbCấu trúc quãngR 2 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan A#7sus2 ;

Hợp âm [Bb7sus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 1 1 1] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [Bb7sus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb7sus2]

Hợp âm: Bb7sus2 - B flat dominant seventh suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele