Hợp âm: Bb7b5 - B flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Bb7b5 - B flat seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: Bb D E Ab - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

Bb7b5

(B flat seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtBb D E AbCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế Bb7(b5) ; Bb7(-5) ;Hợp âm liên quan A#7b5 ;

Hợp âm [Bb7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 3 0] - Rookie
[x x 8 9 9 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Bb7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Bb7b5]

Hợp âm: Bb7b5 - B flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele