Hợp âm: B9 - B ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B9 - B ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: B D# F# A C# - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

B9

(B ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtB D# F# A C#Cấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế B7(add9) ; B7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B9] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 2 2 x] - Intermediate
[x 2 1 2 2 2] - Advanced
[7 x 7 6 5 x] - Advanced
[7 6 7 6 x x] - Advanced
[7 9 7 8 7 9] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [B9]
Other [Ukulele] finger positions of [B9]

Hợp âm: B9 - B ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele