Hợp âm: B7 - B dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B7 - B dominant seventh - major chord with a minor 7 - Các note cấu thành: B D# F# A - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7

B7

(B dominant seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtB D# F# ACấu trúc quãngR 3 5 m7
Mô tảmajor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Bdom ; Bdom7 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [B7] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 1 2 0 2] - Intermediate
[x 2 4 2 4 2] - Intermediate
[7 9 7 8 7 7] - Intermediate
[x 2 4 4 4 5] - Advanced
[7 9 7 8 10 7] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [B7]
Other [Ukulele] finger positions of [B7]

Hợp âm: B7 - B dominant seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele