Hợp âm: B6 - B sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: B6 - B sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: B D# F# G# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

B6

(B sixth)

LevelIntermediateCategoryMajor chord ; 6th chord ;
NodesB D# F# G#Interval StructureR 3 5 6
Descriptionnormal major chord with added 6th
Alternative Symbol Bmajor6 ; BMaj6 ; BM6 ;Related Chords 

Chord [B6] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 2 4 4 4 4] - Advanced
[7 x 6 8 7 x] - Advanced
[7 9 x 8 9 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [B6]
Other [Ukulele] finger positions of [B6]

Hợp âm: B6 - B sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele