Hợp âm: Asus2 - A suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Asus2 - A suspended second - major chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: A B E - Cấu trúc quãng: R 2 5

Asus2

(A suspended second)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtA B ECấu trúc quãngR 2 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế A2 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [Asus2] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 0 0] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Asus2]
Other [Ukulele] finger positions of [Asus2]

Hợp âm: Asus2 - A suspended second - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele