Hợp âm: Absus4 - A flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Absus4 - A flat suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: Ab Db Eb - Cấu trúc quãng: R 4 5

Absus4

(A flat suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtAb Db EbCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế Ab4 ; Ab#3 ;Hợp âm liên quan G#sus4 ;

Hợp âm [Absus4] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 6 6 6 4 4] - Intermediate
[x x 6 8 9 9] - Advanced
[x 11 11 13 14 11] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Absus4]
Other [Ukulele] finger positions of [Absus4]

Hợp âm: Absus4 - A flat suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele