Hợp âm: Abmaj13 - A flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abmaj13 - A flat major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: Ab C Eb G F - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

Abmaj13

(A flat major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtAb C Eb G FCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế AbM13 ; AbMaj7(add13) ; AbM7(add13) ; Abmajor7(add13) ; AbM7/13 ; AbMaj7/13 ; AbM6 ; AbMaj7(add6) ; AbM7(add6) ; Abmajor7(add6) ; AbM7/6 ; AbMaj7/6 ;Hợp âm liên quan G#maj13 ;

Hợp âm [Abmaj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 3 3 3 4 3] - Intermediate
[x 11 x 12 13 13] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abmaj13]
Other [Ukulele] finger positions of [Abmaj13]

Hợp âm: Abmaj13 - A flat major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele