Hợp âm: Abm7 - A flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Abm7 - A flat minor seventh - minor chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Ab B Eb Gb - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7

Abm7

(A flat minor seventh)

Mức độAdvancedDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtAb B Eb GbCấu trúc quãngR m3 5 m7
Mô tảminor chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế Abmin7 ; Ab-7 ;Hợp âm liên quan G#m7 ;

Hợp âm [Abm7] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 4 4 x] - Intermediate
[x 11 13 11 12 11] - Intermediate
[4 6 4 4 7 4] - Advanced
[x 11 9 8 7 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Abm7]
Other [Ukulele] finger positions of [Abm7]

Hợp âm: Abm7 - A flat minor seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele