Hợp âm: Ab7b5 - A flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab7b5 - A flat seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: Ab C D Gb - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

Ab7b5

(A flat seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtAb C D GbCấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế Ab7(b5) ; Ab7(-5) ;Hợp âm liên quan G#7b5 ;

Hợp âm [Ab7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 5 3 x] - Advanced
[x x 4 5 5 6] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab7b5]

Hợp âm: Ab7b5 - A flat seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele