Hợp âm: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - augmented chord with a minor 7 - Các note cấu thành: Ab C E Gb - Cấu trúc quãng: R 3 m6 m7

Ab7#5

(A flat seventh sharp five)

LevelRookieCategoryMajor chord ; 7th chord ;
NodesAb C E GbInterval StructureR 3 m6 m7
Descriptionaugmented chord with a minor 7
Alternative Symbol Ab7(+5) ; Abaug7 ; Ab+7 ;Related Chords G#7#5 ;

Chord [Ab7#5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[4 x 4 5 5 x] - Advanced
[x x 6 9 7 8] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [Ab7#5]
Other [Ukulele] finger positions of [Ab7#5]

Hợp âm: Ab7#5 - A flat seventh sharp five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele