Hợp âm: A9sus4 - A ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A9sus4 - A ninth suspended fourth - Ninth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: A D E G B - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7 9

A9sus4

(A ninth suspended fourth)

Mức độRookieDanh mục7th chord ; 9th chord ; suspended chord ;
NốtA D E G BCấu trúc quãngR 4 5 m7 9
Mô tảNinth chord with the 3rd replaced by the 4th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A9sus4] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 7 7 8 7] - Intermediate
[x 12 12 12 12 12] - Intermediate
[5 x 5 4 3 x] - Advanced
[x 12 x 12 12 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A9sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [A9sus4]

Hợp âm: A9sus4 - A ninth suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele