Hợp âm: A9 - A ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A9 - A ninth - is 7 (dom7) with added 9th - Các note cấu thành: A C# E G B - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 9

A9

(A ninth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA C# E G BCấu trúc quãngR 3 5 m7 9
Mô tảis 7 (dom7) with added 9th
Ký hiệu thay thế A7(add9) ; A7/9 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A9] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 4 2 3] - Advanced
[5 4 5 4 5 x] - Advanced
[x 12 11 12 12 12] - Advanced
[5 7 5 6 5 7] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A9]
Other [Ukulele] finger positions of [A9]

Hợp âm: A9 - A ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele