Hợp âm: A7sus4 - A dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A7sus4 - A dominant seventh suspended fourth - Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor. - Các note cấu thành: A D E G - Cấu trúc quãng: R 4 5 m7

A7sus4

(A dominant seventh suspended fourth)

Mức độIntermediateDanh mục7th chord ; suspended chord ;
NốtA D E GCấu trúc quãngR 4 5 m7
Mô tảDominant 7th chord with the 3rd replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor.
Ký hiệu thay thế Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A7sus4] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 3 3] - Intermediate
[5 7 5 7 5 5] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [A7sus4]
Other [Ukulele] finger positions of [A7sus4]

Hợp âm: A7sus4 - A dominant seventh suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele