Hợp âm: A6 - A sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A6 - A sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: A C# E F# - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

A6

(A sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtA C# E F#Cấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế Amajor6 ; AMaj6 ; AM6 ;Hợp âm liên quan 

Hợp âm [A6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 0 2 2 2 2] - Rookie
[5 x 4 6 5 x] - Advanced
[5 7 x 6 7 5] - Professional
[x 12 x 11 14 12] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A6]
Other [Ukulele] finger positions of [A6]

Hợp âm: A6 - A sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele