Hợp âm: A#maj9 - A sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#maj9 - A sharp major ninth - is maj7 with added 9th - Các note cấu thành: A# D F A C - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 9

A#maj9

(A sharp major ninth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA# D F A CCấu trúc quãngR 3 5 7 9
Mô tảis maj7 with added 9th
Ký hiệu thay thế A#M9 ; A#Maj7(add9) ; A#M7(add9) ; A#major7(add9) ; A#M7/9 ; A#Maj7/9 ;Hợp âm liên quan Bbmaj9 ;

Hợp âm [A#maj9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 2 1 1] - Intermediate
[6 x 7 7 x 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#maj9]
Other [Ukulele] finger positions of [A#maj9]

Hợp âm: A#maj9 - A sharp major ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele