Hợp âm: A#maj13 - A sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#maj13 - A sharp major thirteenth - Major seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th - Các note cấu thành: A# D F A G - Cấu trúc quãng: R 3 5 7 13

A#maj13

(A sharp major thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtA# D F A GCấu trúc quãngR 3 5 7 13
Mô tảMajor seventh chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th
Ký hiệu thay thế A#M13 ; A#Maj7(add13) ; A#M7(add13) ; A#major7(add13) ; A#M7/13 ; A#Maj7/13 ; A#M6 ; A#Maj7(add6) ; A#M7(add6) ; A#major7(add6) ; A#M7/6 ; A#Maj7/6 ;Hợp âm liên quan Bbmaj13 ;

Hợp âm [A#maj13] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 2 3 3] - Advanced
[6 x 7 7 8 8] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#maj13]
Other [Ukulele] finger positions of [A#maj13]

Hợp âm: A#maj13 - A sharp major thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele