Hợp âm: A#m9 - A sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#m9 - A sharp minor ninth - minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note) - Các note cấu thành: A# C# F G# C - Cấu trúc quãng: R m3 5 m7 9

A#m9

(A sharp minor ninth)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ; 9th chord ;
NốtA# C# F G# CCấu trúc quãngR m3 5 m7 9
Mô tảminor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Ký hiệu thay thế A#minor9 ; A#min9 ; A#m7/9 ; A#m7(add9) ; A#-7/9 ; A#-7(add9) ; A#min7/9 ; A#min7(add9) ;Hợp âm liên quan Bbm9 ;

Hợp âm [A#m9] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 x 6 6 6 8] - Advanced
[x 13 11 13 13 x] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#m9]
Other [Ukulele] finger positions of [A#m9]

Hợp âm: A#m9 - A sharp minor ninth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele