Hợp âm: A#m7b5 - A sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#m7b5 - A sharp minor seventh flat five - diminished chord with a minor 7 - Các note cấu thành: A# C# E G# - Cấu trúc quãng: R m3 m5 m7

A#m7b5

(A sharp minor seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMinor chord ; Dim chord ; 7th chord ;
NốtA# C# E G#Cấu trúc quãngR m3 m5 m7
Mô tảdiminished chord with a minor 7
Ký hiệu thay thế A#º7 ; A#1/2dim ; A#1/2dim7 ; A#m7(b5) ; A#m7(-5) ;Hợp âm liên quan Bbm7b5 ;

Hợp âm [A#m7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 2 0] - Rookie
[6 7 6 6 9 6] - Intermediate

Other [Guitar] finger positions of [A#m7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [A#m7b5]

Hợp âm: A#m7b5 - A sharp minor seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele