Hợp âm: A#m(maj7) - A sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#m(maj7) - A sharp minor with major seventh - minor chord with a major 7 - Các note cấu thành: A# C# F A - Cấu trúc quãng: R m3 5 7

A#m(maj7)

(A sharp minor with major seventh)

Mức độRookieDanh mụcMinor chord ; 7th chord ;
NốtA# C# F ACấu trúc quãngR m3 5 7
Mô tảminor chord with a major 7
Ký hiệu thay thế A#m(M7) ; A#min(Maj7) ; A#m(+7) ; A#-(M7) ; A#m(addM7) ; A#m(add7) ; A#min(addM7) ; A#min(+7) ; A#min(add7) ;Hợp âm liên quan Bbm(maj7) ;

Hợp âm [A#m(maj7)] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 2 2 1] - Intermediate
[x x 8 10 10 9] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#m(maj7)]
Other [Ukulele] finger positions of [A#m(maj7)]

Hợp âm: A#m(maj7) - A sharp minor with major seventh - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele