Hợp âm: A#dim - A sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#dim - A sharp diminished - basic diminished triad. - Các note cấu thành: A# C# E - Cấu trúc quãng: R m3 m5

A#dim

(A sharp diminished)

LevelIntermediateCategoryMinor chord ; Dim chord ;
NodesA# C# EInterval StructureR m3 m5
Descriptionbasic diminished triad.
Alternative Symbol Related Chords Bbdim ;

Chord [A#dim] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 2 3 2 0] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#dim]
Other [Ukulele] finger positions of [A#dim]

Hợp âm: A#dim - A sharp diminished - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele