Hợp âm: A#7b5 - A sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#7b5 - A sharp seventh flat five - does not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord - Các note cấu thành: A# D E G# - Cấu trúc quãng: R 3 m5 m7

A#7b5

(A sharp seventh flat five)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 7th chord ;
NốtA# D E G#Cấu trúc quãngR 3 m5 m7
Mô tảdoes not correlate directly with any major, minor, augmented or dimished chord
Ký hiệu thay thế A#7(b5) ; A#7(-5) ;Hợp âm liên quan Bb7b5 ;

Hợp âm [A#7b5] - 2 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 0 1 3 0] - Rookie
[x x 8 9 9 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#7b5]
Other [Ukulele] finger positions of [A#7b5]

Hợp âm: A#7b5 - A sharp seventh flat five - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele