Hợp âm: A#6 - A sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#6 - A sharp sixth - normal major chord with added 6th - Các note cấu thành: A# D F G - Cấu trúc quãng: R 3 5 6

A#6

(A sharp sixth)

Mức độIntermediateDanh mụcMajor chord ; 6th chord ;
NốtA# D F GCấu trúc quãngR 3 5 6
Mô tảnormal major chord with added 6th
Ký hiệu thay thế A#major6 ; A#Maj6 ; A#M6 ;Hợp âm liên quan Bb6 ;

Hợp âm [A#6] - 4 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 3 3 3 3] - Intermediate
[6 5 3 3 3 3] - Advanced
[6 x 5 7 6 x] - Professional
[6 8 x 7 8 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#6]
Other [Ukulele] finger positions of [A#6]

Hợp âm: A#6 - A sharp sixth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele