Hợp âm: A#13 - A sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A#13 - A sharp thirteenth - dominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th. - Các note cấu thành: A# D F G# G - Cấu trúc quãng: R 3 5 m7 13

A#13

(A sharp thirteenth)

Mức độRookieDanh mụcMajor chord ; 7th chord ; 6th chord ; 13th chord ;
NốtA# D F G# GCấu trúc quãngR 3 5 m7 13
Mô tảdominant seventh (normal seventh) chord with added 13th (6th). Most of the time the 5th is left out (3rd note). The 13th = 6th, 13th is used when the chord is a 7th chord with added 6th, 6th chords are not 7th chords with added 6th.
Ký hiệu thay thế A#7(add13) ; A#7/6 ; A#7/13 ; A#7(add6) ; A#dom7/6 ; A#dom7/13 ; A#dom6 ; A#dom13 ; A#dom7(add6) ; A#dom7(add13) ;Hợp âm liên quan Bb13 ;

Hợp âm [A#13] - 3 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x 1 x 1 3 3] - Advanced
[6 x 6 7 8 8] - Advanced
[6 8 6 7 8 6] - Professional

Other [Guitar] finger positions of [A#13]
Other [Ukulele] finger positions of [A#13]

Hợp âm: A#13 - A sharp thirteenth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele