Hợp âm: A# - A sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: A# - A sharp major - basic major triad - Các note cấu thành: A# D F - Cấu trúc quãng: R 3 5

A#

(A sharp major)

Mức độProfessionalDanh mụcMajor chord ;
NốtA# D FCấu trúc quãngR 3 5
Mô tảbasic major triad
Ký hiệu thay thế A#M ;Hợp âm liên quan Bb ;

Hợp âm [A#] - 5 [Guitar] Standard Finger Positions:
[6 8 8 7 6 6] - Intermediate
[x 1 3 3 3 1] - Intermediate
[6 5 3 3 3 x] - Advanced
[x x 8 10 11 10] - Advanced
[x 13 12 10 11 10] - Advanced

Other [Guitar] finger positions of [A#]
Other [Ukulele] finger positions of [A#]

Hợp âm: A# - A sharp major - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele