Chord/Tab song: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - Mai Ngô

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - Mai Ngô - (Xin [C]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi nổi Xin [G]lỗi xin lỗi vì đ...)

9 months ago1318 Disco Mai Ngô
--
Xin [C]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi nổi
Xin [G]lỗi xin lỗi vì đã lỡ chơi trội
Tim[Am]viecnhanh hợp nhất, việc làm 24h
Mỗi [G]trang hợp thành tâm điểm cho sự [C]nghiệp để đời
Cũng [F]đã hợp nhất rồi, chịu không chịu thì thôi ([C]Xin lỗi nha)

Chords List

Chord: Xin Lỗi Vì Lỡ Nổi - Mai Ngô - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like