Chord/Tab song: Xin Cho Con Giống Trái Tim Ngài - Phạm Nhật JEB

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Xin Cho Con Giống Trái Tim Ngài - Phạm Nhật JEB - (Chúa [C] ơi Xin cho [Em] con giống trái tim của [Am] Ngài Dù...)

4 months ago45 Phạm Nhật JEB
--
Chúa [C] ơi Xin cho [Em] con giống trái tim của [Am] Ngài
Dù cuộc [G7] sống mai này luôn trắc [C] trở
Dù nắng [Dm] gắt mưa gào bao giông [Em] tố
Luôn hiến [F] mình phục [G]vụ cho tha [C] nhân
 
Xin cho [F] con vững bước nơi gian [G] trần
Đầy nghị [G7] lực dù mình con gánh [C] vác
Bao mòn [Dm] mỏi thương đau và chua [Em] chát
Vâng lời [F] Ngài con hứa nguyện trung [G] kiên
 
Chúa [C] ơi! Xin cho [Em] con gửi gắm tấm thân [Am] hiền
Cùng sẻ [G7] chia những buồn đau với [Em] Ngài
Dịu thập [Dm] giá buông mình khỏi u [Em] mê
Không để [F]Ngài chịu [G]hình nơi Can [C] vê
 
Xin cho [F] con rao giảng tới mọi [G] miền
Nguyện một [G7] lòng thầm lặng để dâng [C] hiến
Máu tim [Dm] Ngài tuôn ra vì nhân [F] thế
Để một [F] lòng con sẽ nguyện xin [G] vâng
 
ĐK: Chúa [C] ơi! Xin gìn [C] giữ con hoài Chúa [F] nhé
Xin cho [G] con giống trái tim của [Em] Ngài
Đi truyền [F] rao tin mừng ơn cứu [G] ỗi
Đó chính [G7] là hạnh phúc của đời [C] con

Chords List

Chord: Xin Cho Con Giống Trái Tim Ngài - Phạm Nhật JEB - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like