Hợp âm - tab: Xem Ti Vi - Y Vân - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Xem Ti Vi - Y Vân - ([C]Em ngồi xem Ti vi, [F]má bảo chớ ngồi gần [C]Ngồi gần em ...)

2 years ago97 Fox Y VânWallpapers HD
Available on
--
Capo 1
[C]Em ngồi xem Ti vi, [F]má bảo chớ ngồi gần
[C]Ngồi gần em hư mắt, [G]xa cũng vẫn rõ [C]ràng [G]
[C]Em ngồi xem Ti vi, [F]ba bảo nhớ bật đèn
[C]Bật đèn không hư mắt, [G]xem vẫn thấy rõ [C]ràng [G]
[C]Em ngồi xem Ti vi, [F]thoáng đã tới mười giờ
[C]Bà rằng em bớt tiếng, [G]nghe cũng vẫn rõ [C]ràng

Danh sách hợp âm
Available on

Hợp âm: Xem Ti Vi - Y Vân - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích