Chord/Tab song: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi - ([C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều [Dm]Vui là vui ...)

--
[C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều
[Dm]Vui là vui là vui chúng [C]mình vui quá
[C]Vui là vui là vui chúng [G]mình vui nhiều
[Dm]Vui là vui là vui chúng [C]mình quá vui

Chords List

Chord: Vui Là Vui - Sinh Hoạt Thiếu Nhi - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like