Chord/Tab song: Ve sầu mùa phượng - Thanh Sơn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ve sầu mùa phượng - Thanh Sơn - (1. Nhớ [Em] nhiều mỗi lần nhìn mùa hè [Am] sang Ve [Em] sầu ...)

2 years ago259 Thanh Sơn
--
1. Nhớ [Em] nhiều mỗi lần nhìn mùa hè [Am] sang
Ve [Em] sầu cũng buồn vì đời hợp [Am] tan
Mến [G] thương từ [Em] độ chúng mình gần [Am] nhau
Tuổi học [Em] trò mơ mộng lúc [G] đầu
Phượng bên ve ân tình đậm [B7] sâu.

2. Thế [Em] rồi giã biệt thầy cũ trường [Am] xưa
Niên [Em] học hết rồi mình buồn làm [Am] sao
Tiếng [G] ve u [Em] buồn nức nở vọng [Am] ngân
Thấy hoa [Em] phượng rớt rụng trước [G] thềm
Lòng rưng [B7] rưng nhớ thương nhiều [Em] thêm.

ĐK: Chia [C] tay bạn bè còn ai đâu [G] nữa
Bốn [Am] phương biết rồi mỗi đứa một [B7] đường
Phượng [Am] ơi! Còn lại dòng lưu bút [B7] buồn
Hết rồi phút giây đến [Am] trường
Mười hai [B7] năm viết mỏi viết [Em] mòn.

3. Nhớ [Em] nhiều biết gửi tình này về [Am] đâu
Ve [Em] sầu khóc mùa phượng buồn làm [Am] sao
Mỗi [G] năm sân [Em] trường chấp nhận biệt [Am] ly
Tiếng ve [Em] sầu nhắc chuyện lúc [G] đầu
Mùa phượng [B7] mang nhớ nhung về [Em] sau.

Chords List

Chord: Ve sầu mùa phượng - Thanh Sơn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like