Chord/Tab song: Về đi em ơi - Chee

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Về đi em ơi - Chee - (Tháng 9 đang sắp [C]về Đợi 3 tháng nữa [Dm]thôi Anh đợi em t...)

a year ago764 Valse Chee
--
Tháng 9 đang sắp [C]về
Đợi 3 tháng nữa [Dm]thôi
Anh đợi em từng [G]ngày
Để ôm em, hôn [C]em
Tối nào em cũng [C]nghĩ
Anh đang làm gì [Dm] đây ?
Tối nào em cũng [G]nhớ
Nhớ nụ cười của [C]anh.
 
Tháng 10 sao lâu [C]thế
Sao mãi vẫn không [Dm]qua
Sao chưa được về [G]thế
Em về với anh [C]nha
Vẫn còn 2 tháng [C]nữa
Em mãi ở bên [Dm]anh
Em ngồi trong nhung [G]nhớ
Sao lâu thật là [C]lâu.
 
Hàng trăm điều em [C]nghĩ
Em ngồi viết cho [Dm]anh
Vì em yêu anh [G]lắm
Em không ngừng được [C]đâu
Em về nhanh thôi [C]nhé
Anh không chịu được [Dm]đâu
Em về anh nhớ [G]nhé
Ôm em thật là [C]lâu
Em về anh nhớ [C]nhé
Hôn em thật là [Dm]sâu
Em chỉ cần như [G]thế
Em không cần gì [C]đâu
Em chỉ cần mỗi [Dm]thế
Em sẽ về mau [C]mau
Em luôn yêu anh [G]nhất.
...
Không ai ngoài anh [C]đâu ~

Chords List

Chord: Về đi em ơi - Chee - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like