Chord/Tab song: Ước Một Ngày - Nguyễn Xinh Xô

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Ước Một Ngày - Nguyễn Xinh Xô - ([C]Anh đi xa mãi [G]nơi nào [Am]cho em mong ngóng [Em]đợi ch...)

Available on
--
[C]Anh đi xa mãi [G]nơi nào [Am]cho em mong ngóng [Em]đợi chờ.
[F]Bao nhiêu trìu mến [C]ân cần, [Dm]bao nhiêu khát vọng [G]bên anh.
[C]Mai đây anh có [G]quay về [Am]xin anh anh hãy [Em]như thường.
[F]Yêu em trìu mến [C]ân cần, [Dm]như bao ước vọng [G]trong em.
Em [C]ước một ngày có [E7]anh bên em đi [Am]giữa dòng người tháng [Gm7]năm hối [C7]hả
Mong [F]thời gian trôi qua [Fm]hết tháng ngày
Ước [C]lại cùng anh bước [E7]đi bên nhau [Am]thật lâu, [Dm]...[G]lại yên [C]vui.

Chords List
Available on

Chord: Ước Một Ngày - Nguyễn Xinh Xô - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like