Hợp âm - tab: Tuổi xanh như ngày nắng - Nguyễn Đình Toàn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tuổi xanh như ngày nắng - Nguyễn Đình Toàn - (Lòng [Am] người ai nỡ phụ nhau nhưng đời nhiều khốn khó Cơm ...)

2 years ago418 Nguyễn Đình Toàn
--
Lòng [Am] người ai nỡ phụ nhau nhưng đời nhiều khốn khó
Cơm [Dm] ăn rồi áo [E] mặc tuổi [E7] xanh như ngày [Am] nắng
Trông [Dm] ra đã xế [E] nhiều người [E7] xa như hình [Am] bóng
Tìm [Dm] lại được nhau [Am] chăng.

Thôi thì coi [C] như đời không còn ta đời không còn [Dm] ai
Ta đến với [G] nhau không [F] hẹn chia tay không [E7] ngờ [Am]
Ta chẳng bỏ [E7] nhau nhưng đành [Am] lỡ
Tình đôi [Dm] khi là [E7] gió lòng ta là [Am] lá
Bay qua bay [Dm] xa bay khỏi hồn [Am] ta [Dm] bay khỏi đời [Am] ta.

Có bao [F] giờ lá mong quay [E7] về
Dẫu có [Am] thầm ước mơ những [G] gì
Hẹn kiếp [C] sau [Dm] là dỗi thêm lần [Am] nữa
Đất không [Dm] dung người không [E7] tha
Bão [Am] dừng xua chim [E7] đi.

Ta đã lạc [Dm] nhau nhiều tháng [E] năm [E7] kạc thêm lần [Am] nữa
Làm [G] sao làm [E] sao em không [E7] sợ
Tình như [Am] hoa đến kỳ hoa nở nhưng cuộc tình xấu [E7] số
Em bỏ anh bỏ [Am] anh như cắt lìa xứ [E7] sở
Thì coi [G] như em đã [E7] chết xin đừng nhắc nhau mà [Am] chi

[Am] Thôi có đau hãy đau ngày xa nhau đừng đau ngày bỏ nhau.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tuổi xanh như ngày nắng - Nguyễn Đình Toàn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích