Chord/Tab song: Trường mầm non của bé - Nguyễn Ngọc Thiện

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Trường mầm non của bé - Nguyễn Ngọc Thiện - (Trường là trường mầm [F] non Bé là bé rất [Gm] ngoan Bé nghe...)

--
Trường là trường mầm [F] non
Bé là bé rất [Gm] ngoan
Bé nghe lời cô [Am] giáo
Bé yêu [Bb] thương ba [C] mẹ

Trường là trường mầm [F] non
Bé là bé lớn [Gm] khôn
Biết yêu trường yêu [Am] lớp
Biết thương [C] cô nhiều [F] hơn

Trường là trường mầm [F] non
Bé là bé rất [Gm] ngoan
Bé nghe lời cô [Am] giáo
Bé yêu [Bb] thương bạn [C] bè

Trường là trường mầm [F] non
Bé là bé lớn [Gm] khôn
Biết yêu trường yêu [Am] lớp
Biết thương [C] cô nhiều [F] hơn

Chords List

Chord: Trường mầm non của bé - Nguyễn Ngọc Thiện - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like