Chord/Tab song: Tìm Đâu Tuổi Hoa Niên - Vũ Ngọc Báu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tìm Đâu Tuổi Hoa Niên - Vũ Ngọc Báu - (1- Còn[Am] nhớ khi còn[C] bé tạt[G] lon bên vỉa[Am] hè Giòn[...)

a year ago527 Valse Vũ Ngọc Báu
--
1- Còn[Am] nhớ khi còn[C] bé tạt[G] lon bên vỉa[Am] hè
Giòn[G] tan tiếng cười vui với bạn[E7] bè [Am]
Diều[Dm] bay tay giật dây rượt[F] nhanh theo gió bay
Diều[G] ơi cao nữa đi cho gần[Am] mây.
 
Lại[Am] nhớ năm mười mười[C] lăm cùng[G] nhau chơi trốn[Am] tìm
Bạn[G] ơi tôi tìm ra bạn[E7] rồi [Am]
Chợt[Dm] mưa mau chạy mau đầu[F] u khi cụng nhau
Choàng[G] vai xin lỗi nghe xin lỗi[Am] nghe.
 
ĐK: Giờ tìm[F] đâu những thân[G] quen,tìm[Em] đâu tuổi hoa[Am] niên
Hồn[Dm] nhiên theo cánh mơ lướt[E7] gió.[Am]
Gió[Dm] ơi nay vẫn quen, tuổi[Am] thơ không thấy đâu
Nhắc[G] tôi những dấu yêu ngày[Am] xưa.
 
Tuổi[Am] thơ trôi thật[C] xa lòng[G] tôi hay thẩn[Am] thờ
Ngồi[G] ôm cây đàn ca một[E7] mình.[Am]
Nhạc[Dm] gieo trong lòng tôi kỷ niệm[F] xưa bao ước mơ
Lóng[G] lánh những ký ức xưa của tuổi[Am] thơ. (KẾT THÚC)
 
Nhạc gian tấu: Am-G-G-Am -F Dm E-G-Am
 
2- Ngày[Am] xưa khi còn[C] bé rủ[G] nhau chơi lò[Am] cò
Nhảy[G] dây tung bụi bay dưới hiên[E7] nhà[Am]
Chuyền[Dm] nhanh tay nhịp nhanh quả[F] banh như múa quanh
Cây[G] đũa ôi rất quen mái đầu[Am] xanh.
 
Dòng[Am] sông êm nhẹ tiếng[C] sóng màu[G] xanh những rặng[Am] dừa
Là[G] nơi chúng bạn thân nô[E7] đùa.[Am]
Từng[Dm] đêm trăng tròn trăng ngồi[F] nghe những chuyện xưa
Nghe[G] tiếng dế gáy vang ru vào[Am] mơ.
 
ĐIỆP KHÚC........KẾT THÚC
 
Viết ngày 15-11-2021

Chords List

Chord: Tìm Đâu Tuổi Hoa Niên - Vũ Ngọc Báu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like