Chord/Tab song: THƯƠNG ÔNG TRĂNG GIÀ - Mưu Anh Tuấn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: THƯƠNG ÔNG TRĂNG GIÀ - Mưu Anh Tuấn - (PK1 Trung thu đêm [C] rằm, trăng vàng soi [Em] sáng Đàn trẻ ...)

5 months ago72 Mưu Anh Tuấn
--
PK1
Trung thu đêm [C] rằm, trăng vàng soi [Em] sáng
Đàn trẻ trông [F] ngóng, chị hằng xuống [G] chơi
Mời cuội ra [Dm] đây, vui cùng chúng [G] em
Rộn ràng đêm [F] trăng, mình vui liên [G] hoan
PK2
Thương ông trăng [C] già, trên trời cao [Em] quá
Ngày rằm tháng [F] tám, không người đến [G] chơi
Chỉ đứng đây [F] soi, sáng đường chúng [Dm] em
Đi chơi rước [G] đèn, cùng nhau nói [C] cười
ĐK
Tùng tùng rinh [Am] rinh, vui cùng lân [G] rồng
Trời thu trăng [F] sáng, rước đèn muôn [G] nơi
Mời bạn sang [Am] chơi, cùng nhau múa [Dm] vui
Đêm nay chúng [G] mình, cùng đón trăng [C] rằm
PK3
Ơi ông trăng [C] già, trên trời soi [Em] sáng
Chị hằng vui [F] quá, đưa cuội xuống [G] chơi
Đừng khóc trăng [F] ơi, hãy chờ chút [Dm] thôi
Qua đêm trăng [G] rằm, cuội sẽ quay [C] về

Chords List

Chord: THƯƠNG ÔNG TRĂNG GIÀ - Mưu Anh Tuấn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like